Optimismen i det danske erhvervsliv holder sig på sporet. Det viser konjunkturbarometrene fra Danmarks statistik, der giver os et billede af hvordan virksomhederne vurderer deres situation nu og i den nærmeste fremtid.

Optimismen i det danske erhvervsliv holder sig på sporet. Det viser konjunkturbarometrene fra Danmarks statistik, der giver os et billede af hvordan virksomhederne vurderer deres situation nu og i den nærmeste fremtid.
Optimismen i det danske erhvervsliv holder sig på sporet, vurderer cheføkonomom i Arbejdernes Landsbank Signe Roed-Frederiksen.

Af cheføkonom Signe Roed-Frederiksen, Arbejdernes Landsbank

Dermed peger konjunkturbarometrene fortsat ikke på de store negative effekter på det hjemlige erhvervsliv af briternes farvel til EU. Det samme billede ser vi i resten af EU, mens det i Storbritannien er tydeligt, at stemningen blandt virksomhederne er markant negativt påvirket af Brexit resultatet.

Industrien
Konjunkturindikatoren for industrien faldt til -7 i august fra -5 i juli. Dermed ligger indikatoren fortsat i det snævre interval mellem -5 og -8 som har været gældende henover det seneste år. Særligt industrien er afhængig af udviklingen i den internationale økonomi. Derfor er det glædeligt, at virksomhedernes vurdering af deres økonomiske situation er stabil, på trods af global usikkerhed. Vi hæfter os ved, at forventningerne til den fremtidige produktion fortsat ligger i solidt positivt terræn.

Bygge- og anlægssektoren
Stemningen i bygge-og anlægssektoren er aftaget noget fra toppen i starten af året og konjunkturindikatoren faldt i august til -9 fra -8 i juli. Dermed er noget af luften gået ud af ballonen. Beskæftigelsen i sektoren har været stærkt stigende, og flere steder har det været svært at finde den nødvendige arbejdskraft. Derfor kommer det ikke som en overraskelse, at aktiviteten er vigende.

Serviceerhverv
Temperaturen i den beskæftigelsestunge og hjemmemarkedsorienterede serviceindustri er kølnet af over de seneste måneder, men steg dog svagt fra 3 til 5 i august. Sektoren udgør en grundsten i bedringen af dansk økonomi og har især været garant for fremgangen på arbejdsmarkedet. Den seneste tendens i konjunkturindikatoren peger dermed på, at beskæftigelsesvæksten fremadrettet kommer lidt ned i gear. Det er særligt transportsektoren, der trækker ned i august. Her tog konjunkturindikatoren et ordentligt dyk fra 2 til -6 i august. Transportsektoren er i højere grad end den øvrige servicesektor påvirket af den globale økonomi. Opbremsningen skal altså ses i det lys.

Detailhandlen
Konjunkturindikatoren for detailhandlen steg i august til 11 fra 6 i juli. Erhvervstilliden i detailhandlen har over en længere periode ligget på et højt niveau. Det er glædeligt, at tilliden i branchen er intakt. Det tyder på, at de seneste skuffende tal for detailomsætningen ikke er udtryk for en generel nedadgående tendens i detailsalget.

Flere nyheder

Det er ikke et spørgsmål om hvis, det er et spørgsmål om når. Og beslutningen om et ejerskifte skal tages i go... Læs mere!

En delegation fra Aarhus Vand rejser i næste uge til byen Udaipur i den indiske delstat Rajasthan som led i en... Læs mere!

Enorm jobskabelse viser, at al snak om recession i USA er malplaceret. Læs mere!

Udviklingsminister Ulla Tørnæs har i november besøgt hoenix Design Aid A/S. Her hørte hun blandt andet om, hvo... Læs mere!

En klar strategi, dyb specialisering, fantastisk sammenhold og kompetenceudvikling i verdensklasse gør Elbek &... Læs mere!

Der stilles særlige krav og høj kvalitetsstyring til rengøring og adfærd i renrumsmiljøer. Virksomheden Coor, ... Læs mere!

Hansen & Nielsen i Næstved sætter øget fokus på deres aktiviteter inden for el-installation og designbelysning... Læs mere!

Efter 17 år i Deloitte og knap to år i VP Security skifter Kim Bjørn Christensen nu til en af nordens vækstkom... Læs mere!

Den ikoniske iværksætter indtager scenen, når den førende internationale business event og konference for forr... Læs mere!

Ny dansk virksomhed vil løse den hyppigste årsag til konkurser blandt virksomheder i EU. Læs mere!