Priserne på både ejerlejligheder og huse steg i juni, det viser dugfriske tal fra Danmarks Statistik.

Priserne på både ejerlejligheder og huse steg i juni, det viser dugfriske tal fra Danmarks Statistik.
Boligerne i København stiger med mere end 10 pct. årligt.

Huspriserne steg med 1,0 pct. i forhold til maj måned og ejerlejlighedspriserne steg med 0,3 pct. Ser man over en lidt længere periode, så har priserne på både ejerlejligheder og enfamiliehuse dog ligget nogenlunde stabilt de seneste tre måneder efter en markant stigning i starten af året. Over det seneste år er prisen på enfamiliehuse steget 4,5 pct. og 7,0 pct. for lejligheder. Det er mere end både lønningerne og forbrugerpriserne er steget. Det siger Signe Roed-Frederiksen, Cheføkonom i Arbejdernes Landsbank

- Ser man på aktiviteten på boligmarkedet er der fortsat godt gang i salget. Det er særligt salget af enfamiliehuse der er steget over det seneste år og vi nærmer os aktivitetsniveauet fra før finanskrisen satte ind. For ejerlejligheder ligger aktiviteten højt og har gjort det i snart tre år, men antallet af salg har ligget stort set uændret over det seneste år.

Fremgangen på boligmarkedet er drevet af kombinationen af ekstremt lave renter, stigende realløn og fremgang i beskæftigelsen. Når boligprisstigningerne spreder sig fra de store byer og ud i landet, som det er tilfældet i øjeblikket, løfter det danskernes boligformuer og det er godt nyt for det private forbrug, boliginvesteringerne og væksten herhjemme.

Opbremsning i de store byer er måske på vej

Der er ingen tvivl om, at det går rigtigt stærkt på boligmarkedet i de store byer, særligt København og Århus. Vi ligger med årlige prisstigninger på mere end 10 pct. i København og omkring 6 pct. i Århus.

- Når prisudviklingen går så stærkt øger det risikoen for spekulativ adfærd og bobledannelser. For at imødegå denne risiko kom Erhvervsministeriet med en henstilling, der per 1. oktober skærper kravene til kreditinstitutternes långivning til boligkøb i København og Århus. Da dagens tal er for juni, er det for tidligt at sige om stramningerne vil dæmpe prisstigningerne – men det er værd at holde øje med i de kommende måneder, siger Signe Roed-Frederiksen.

Flere nyheder

Føles livet i hovedstaden til tider klaustrofobisk, er der ikke så meget at sige til det. Københavns kommune e... Læs mere!

Med ILVA i Lyngby som første ombygning, har ILVA-kæden nu igangsat en gennemgribende renovering af kædens stør... Læs mere!

Huspriserne faldt i maj, mens priserne på ejerlejligheder var stort set uændret. Det viser netop offentliggjo... Læs mere!

Hurtig og skånsom fjernelse af snavs og klistrede overflader med Power-terrasserenseren og en handy højtryksre... Læs mere!

For tredje gang beriges den københavnske sommer med en arkitekttegnet træpavillon i Kongens Have. Læs mere!

Ny generation af vandsenge med opdelte madrasser og lavere energiforbrug styrker velværet i en travl hverdag. Læs mere!