Priserne på både ejerlejligheder og huse steg i juni, det viser dugfriske tal fra Danmarks Statistik.

Priserne på både ejerlejligheder og huse steg i juni, det viser dugfriske tal fra Danmarks Statistik.
Boligerne i København stiger med mere end 10 pct. årligt.

Huspriserne steg med 1,0 pct. i forhold til maj måned og ejerlejlighedspriserne steg med 0,3 pct. Ser man over en lidt længere periode, så har priserne på både ejerlejligheder og enfamiliehuse dog ligget nogenlunde stabilt de seneste tre måneder efter en markant stigning i starten af året. Over det seneste år er prisen på enfamiliehuse steget 4,5 pct. og 7,0 pct. for lejligheder. Det er mere end både lønningerne og forbrugerpriserne er steget. Det siger Signe Roed-Frederiksen, Cheføkonom i Arbejdernes Landsbank

- Ser man på aktiviteten på boligmarkedet er der fortsat godt gang i salget. Det er særligt salget af enfamiliehuse der er steget over det seneste år og vi nærmer os aktivitetsniveauet fra før finanskrisen satte ind. For ejerlejligheder ligger aktiviteten højt og har gjort det i snart tre år, men antallet af salg har ligget stort set uændret over det seneste år.

Fremgangen på boligmarkedet er drevet af kombinationen af ekstremt lave renter, stigende realløn og fremgang i beskæftigelsen. Når boligprisstigningerne spreder sig fra de store byer og ud i landet, som det er tilfældet i øjeblikket, løfter det danskernes boligformuer og det er godt nyt for det private forbrug, boliginvesteringerne og væksten herhjemme.

Opbremsning i de store byer er måske på vej

Der er ingen tvivl om, at det går rigtigt stærkt på boligmarkedet i de store byer, særligt København og Århus. Vi ligger med årlige prisstigninger på mere end 10 pct. i København og omkring 6 pct. i Århus.

- Når prisudviklingen går så stærkt øger det risikoen for spekulativ adfærd og bobledannelser. For at imødegå denne risiko kom Erhvervsministeriet med en henstilling, der per 1. oktober skærper kravene til kreditinstitutternes långivning til boligkøb i København og Århus. Da dagens tal er for juni, er det for tidligt at sige om stramningerne vil dæmpe prisstigningerne – men det er værd at holde øje med i de kommende måneder, siger Signe Roed-Frederiksen.

Flere nyheder

Arkitektforeningens formand Natalie Mossin overrakte fredag aften foreningens æresmedalje til den verdensberøm... Læs mere!

En kærkommen nyhed indenfor robotter er landet. Winbot 950 fra Ecovacs er en vinduesvaskerrobot, som vasker di... Læs mere!

Ejendomsudviklingsfirmaet Calum holder den 2. november rejsegilde for byggeriet ’Eksercerpladsen’ ved DR-byen.... Læs mere!

Det er blevet moderne at bygge højhuse i Danmark, men nye tal viser, at danskerne ikke har lyst til at bo i de... Læs mere!

Huspriserne faldt i maj, mens priserne på ejerlejligheder var stort set uændret. Det viser netop offentliggjo... Læs mere!

Går du i overvejelser om forældrekøb, er der en række ting, du skal være opmærksom på. Du bør først og fremmes... Læs mere!